Административно обслужване

 

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

ИЗВЪРШВАНИ ОТ ДМСГД – ДЕБЕЛЕЦ

Наименование на административната услуга

Правно основание Документи за представяне

Такси

Епикриза Наредба № 49 от 18.10. 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи Няма Няма
Етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10. 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи Няма Няма