В Дома в Дебелец майки на бебета с увреждания стават ко-терапевти

Безплатна ранна специализирана подкрепа на майки с бебета с увреждания оказват медици от Дома за медико-социални грижи в Дебелец, съобщи директорката д-р Анелия Георгиева. За целта е открит Сектор за ранна интервенция с пет легла, където се настаняват родители с децата си. Целият персонал от специалисти на Дома се стреми да помогне на близките да преодолеят стреса от проблема на детето, като майките се обучават как да оказват специализирани грижи и стават ко-терапевти след това в домашни условия.

Нашата цел е да помагаме на родителите да не изоставят децата си в институция, а престоят в Сектора за ранна интервенция е до три месеца, каза д-р Георгиева. Могат да се приемат за лечение и деца с хронични заболявания и увреждания, с потребност от продължително лечение до 6 месеца. През това време екип от педиатър, физиотерапевт, кинезитерапевт, психолог, логопед, педагог, социален работник и медицински сестри обследва детето. След това определя индивидуален план за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация. Специалистите включват близка и далечна цел в моторното, говорното, физическото и психическото развитие на детето. След това родителите се запознават с индивидуалния план. В Сектора е осигурено 24-часово дежурство на лекар и специалист по здравни грижи, затова майките се чувстват спокойни. Когато е необходимо, свързваме родителите с най-добрите педиатри в страната. Има случаи, когато проблемът е забелязан рано и след лечение се преодоляват всички последици. Освен това родителите от Сектора се възползват от всички специализирани грижи на Дома, в който се отглеждат 11 деца с тежки увреждания, а други 52 посещават специализирания Дневен център за почасова и дневна грижа. Удобството е, че Домът има автобус, който извозва децата.

В институцията има още сензорна стая с вътреутробна люлка, в която малчуганите обичат да се усамотяват, особено тези от аутистичния спектър, обясни психоложката Иванова. В стаята специалистите работят за т.нар „схема на тялото“, като по този начин се активират функциите на централната нервна система и двигателното развитие. Така се създават координирани връзки между всички части на тялото и децата постигат напредък в говора, общуването, емоциите, социализацията.

Във връзка със стратегията за деинституцианализация, ние предложихме 5 легла да бъдат преустроени като Сектор за ранна интервенция на увреждания, разказа д-р Георгиева. Според нея тук е нишата и мястото, където може да се реализира тази дейност. Тя е добра за родителите, които след изписване на детето с увреждане, започват голямо лутане от кабинет на кабинет, от болница в болница в страната. При нас работят педиатри с опит, които веднага ориентират семейството какво най-добро трябва да се направи за детето, подчерта директорката.

В новия Сектор за ранна интервенция е настанен 10-месечният Димитър от Бяла с вродено заболяване. Майката Светла Неделчева, на която това е второ дете, разбира, че момченцето има проблеми преди няколко месеца. Необичайни движения разтревожват родителите, които водят бебето при различни доктори, но те не отчитат нещо обезпокоително. Семейството обаче започва да търси медицинска помощ в страната, докато стигат до Дебелец, където намират най-добрите грижи. Тук получавам всичко, което е нужно за детето – рехабилитация, логопед, музикален педагог, психолог. Виждам подобрения, засега само двигателни, заяви Светла. От януари тя посещава Сектора в Дебелец, където престоява по 10 дни в месеца,у а после има почивка. Сега обаче Димитър ще остане цял месец.

По думите на д-р Георгиева в Сектора се приемат деца, родени с асфикция, мозъчен кръвоизлив, генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции. Освен това постъпват и малчугани със заболявания на централната и периферната нервна система, родово-травматични увреждания на раменния сплит, спина бифида, хирургични интерванции, нервно- мускулни увреждания и др.

Какви документи са необходими

за постъпване в Сектора?

Изискваме цялата медицинска документация още от раждането на детето,  за да се разбере какво се е случило и как се е стигнало до родово увреждане или заболяване, също и решение за ТЕЛК, ако има такова, каза д-р Георгиева. Необходими са още документи за имунизационния статус на детето, бележка от личния лекар за липса на остри заразни болести, копие от удостоверение за раждане. Освен това са необходими изследвания за гърлен, анален и носен секрет. За майката също изискваме такива изследвания, защото допускаме тя да придружава детето, коментира директорката. Тя допълни, че с детето в Сектора за ранна интервенция може да остане също бащата или бабата. Изградени са самостоятелна кухня за приготвяне на храната и сервизни помещения. Всички грижи са безплатни, но майката придружителка трябва да осигурява храната си.

Въпреки че 6-месечен е срокът за престояване в Сектора за ранна интервенция, след решение на лекари детето може да постъпи отново в Дебелец след това време. Освен това личните лекари със зелен талон и решение на ТЕЛК също могат да насочат своите малки пациенти с проблеми към Дома , ако те се нуждаят от специализирана рехабилитация. За съжаление, децата с увреждания се увеличават, отчете  д-р Георгиева. Тя допълни, че родители вече водят децата си на лечение в Турция, Китай, Германия, Австрия и др. Те вече не се притесняват да споделят проблема си, отговорни са и търсят най-доброто за лечение.

П този подов в Дома за деца в Дебелец вече е изградена Родителска група за споделяне, като    на 30 март ще се проведе осмата среща. Заслуга за това има психологът доц. Милена Бръчкова, която е модератор и оказва невероятна подкрепа на родителите на децата с увреждания и срещите се провеждат веднъж в месеца. При три от сбирките е имало и татковци, като специалистите смятат това за голям успех.

Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

в. „Янтра ДНЕС“