Снимки по проект

Снимки по проект Снимки на дневен център Снимки на ДМСГД

Снимки по проект

Снимки на дневен център

Снимки на ДМСГД

 

29.11.2010 год.
Заключителна пресконференция за отчитане резултатите от приключилия проект
„Разширяване дейността“ на Дневен център към ДМСГД град Дебелец

26.10.2010 год.
проведе се втора кръгла маса на тема
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

октомври 2010 година
ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА И РОДИТЕЛИТЕ

29.07.2010 год.
се проведе кръгла маса

« 1 на 3 »

юни 2010 г.
РАБОТА С ДЕЦА

26 март 2010 г.
СТАРИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ И РОДИТЕЛИ

28 декември 2009 г.
СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА

декември 2009 г.
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

30 октомври 2009 г.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ