ДМСГД спечели проект

ДМСГД гр. Дебелец спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът предвижда „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”.