Контакти

 

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ДЕБЕЛЕЦ

5030 гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49
e-mail: dmsgd_debeletz@abv.bg

1. Д-р Анелия Георгиева Петкова – Директор ДМСГД
тел. 087 9388 750

2. Д-р Мария Сабахова – Маджарова – Началник „Жилищен блок“ Дебелец
тел. 087 9388 747

3. Христинка Йоргова Савова – Главна медицинска сестра
тел. 087 9388 743

4. Маргарита Цецкова Стефанова – Социален работник
тел. 087 9388 751

5. Ралица Димитрова Николова – Главен счетоводител
тел. 087 9252 701

6. Пламен Николаев Пошев – Началник “Административно стопански блок”
тел. 087 9388 742