Контакти

 

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ДЕБЕЛЕЦ

5030 гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” № 49
e-mail: dmsgd_debeletz@abv.bg
телефон / факс: (06117) 2130

1. Д-р Анелия Георгиева Петкова – Директор ДМСГД
тел. (06117) 21-30  и 087 9388 750

2. Д-р Аринка Борисова Лупова – Началник „Mедицински блок“ Дебелец
тел. 087 9388 746

3. Д-р Мария Сабахова – Маджарова – Началник „Жилищен блок“ Дебелец
тел. (06117) 21-04 и 087 9388 747

4. Д-р Албена Петрова Стойчева – Началник “Дневен център” Дебелец
тел. 087 9388 745

5. Христинка Йоргова Савова – Главна медицинска сестра
тел. 087 9388 743

6. Маргарита Цецкова Стефанова – Социален работник
тел. 087 9388 751

7. Ралица Димитрова Николова – Главен счетоводител
тел. 087 9252 701

8. Пламен Николаев Пошев – Началник “Административно стопански блок”
тел. 087 9388 742