Критерии за прием и документи за настаняване в „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“

Критерии за прием на деца и необходими документи за настаняване в „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“ в ДМСГД – гр. Дебелец.

Критерии за прием на деца:

 1. Високорискови новородени:
 • родени с асфиксия, хипоксемична исхемична енцефалопатия;
 • деца с мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикуларна левкомалация;
 • деца от многоплодна бременност;
 • деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции.

Всички те в резултат на незрялост или аномалия на мозъка на даден етап от своето развитие могат да получат двигателно увреждане или увреди на други функции (говор, фина моторика), сензорни, обучителни, когнитивни или поведенчески нарушения и на по-късен етап да оформят церебрална парализа.

 1. В центъра се приемат деца за комплексна рехабилитация със:

– заболявания на централната или периферната нервна система (специфични

разстройства на двигателната функция; централно координационно смущение; церебрална

парализа с/или без епилепсия; родово-травматично увреждане на раменния сплит; спина бифида, енуреза; след невро-хирургични интервенции; невро-мускулни заболявания);

– ортопедични заболявания (тортиколис; след ортопедични интервенции);
– вродени аномалии;

– генетични заболявания;

– изоставане в нервно-психическото развитие;
– логопедични проблеми.

Необходими документи за постъпване.

 • Направление от Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел закрила на детето за ползване на дългосрочна безплатна услуга или медицинско направление издадено на основание Решение на обща лекарска консултативна комисия или .
 • Заявление до Директора на ДМСГД- гр. Дебелец.
  • Договор за ползване на социална услуга /изготвя се на място/.
 • Заповед за настаняване от Директора на ДМСГД- гр. Дебелец
  • Удостоверение за раждане.
  • Медицинска документация – изследвания, консулти, епикризи, решение на ТЕЛК.
  • Изследвания за носителство на дизентерия, салмонела, коли.
  • Изследвания за паразити /при деца над 6 месечна възраст/.
  • Извлечение от имунизационния статус на детето.
  • Бележка от личен лекар, че няма контакт с ОЗБ.
  *Забележка: Изследванията имат давност до 7 дни от датата на получаване.