Медици правят чудеса с деца с физически, психически и интелектуални затруднения

Медици даряват надежда на деца и техните родители в Дневния център за деца с проблеми в развитието към Дома за медико-социални грижи в Дебелец. С много труд и упоритост, търпение и невероятна любов специалистите правят чудеса, като изправят на крака дори малчугани с детска церебрална парализа. Центърът е открит още през 1998 г. във филиала на Дома във Велико Търново, а след това е преместен в Дебелец. Продължава своята дейност и досега и непрекъснато разширява и усъвършенства безплатните услуги, които предлага. В момента 45 деца с различни физически, психически и интелектуални затруднения от 0 до 7-годишна възраст посещават Дневния център почасово или за дневна грижа. Те се приемат с направление от Дирекция “Социално подпомагане”. Всички часове са запълнени, а децата с родители идват не само от Велико Търново, но и от градове на други области. Дневният център разполага с автобус, който сутрин и вечер вози малчуганите, които са на дневна грижа.
Възможностите на Дневния център са големи. Мултидисциплинарен екип от специалисти прави диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речевото развитие на малките пациенти, след това се изготвят индивидуални програми за медицинска и парамедицинска рехабилитация, разказва директорката д-р Анелия Георгиева. Заедно с това екипът подготвя и програма за работа в домашни условия, тъй като без помощта на родителите не можем да постигнем желаната цел. Затова обучаваме и семействата като ко-терапевти, които са много отговорни към проблема на децата си, отчита директорката. Малките пациенти преминават и през логопед, психолог, рехабилитатор, музикален педагог, физиотерапевт, кинезитерапевт и педагог.

доц. д-р Милена Емилова Моцинова-Бръчкова

С деца с нарушения от аутистичния сектор от години работи доц. Милена Бръчкова, ръководител на катедра “Психология” при Великотърновския университет, като постигнатите резултати са много добри.
Отскоро, благодарение на дарители, специалистите разполагат със сензорна стая. Младата психоложка Елица Иванова, докторант във ВТУ, ни показва възможностите на сензорната терапия, която провокира усещането на нови предмети и състояния. Децата с увреждания много обичат да се гледат на огледала, така се подобрява и развива емоционалното и двигателното им състояние, въображението, виждат себе си. В стаята има и люлка, наречена “Майчина утроба”, която действа много добре на аутистите, те развиват вестибуларната си система, обяснява психоложката. Сензорната среда е позитивна и при малчуганите с детска церебрална парализа и такива със социална дезинтеграция. А в сухия басейн се провеждат индивидуални ателиета с техники, които провокират психомоторните и двигателните умения, малчуганите се ориентират в пространството, активират вниманието си.
Интересен е и кабинетът на логопеда Катя Чакърова. Тя се занимава с речевите дефекти както с пациентите от Дневния център, така и с останалите 15 деца с увреждания, които живеят в Дома за медико-социални грижи. Чакърова разказа, че част от малките пациенти въобще не разбират речта, други пък не говорят, а трети не могат да осъществят никаква комуникация. С много труд се постигат добри успехи. Имаме дете без сукателен рефлекс, което не може да говори. За да се преодолее този дефицит, освен логопед се намесва и психолог, обяснява Чакърова.
Доц. Бръчкова разказва за братчета аутисти, които са дошли в Дневния център с поставена диагноза от София. Благодарение на добрите практики за работа с такива деца и обучения персонал момченцата са постигнали голям напредък, много бързо са се социализирали, имат умения, навици, вече са контактни и самостоятелни. Хранят се сами и това е голяма радост за родителите. Семейството има предпочитания към храната, а в тази връзка д-р Георгиева добавя, че почти за всяко дете в Дневния център се приготвя индивидуална дневна храна. Когато малчуганът не може да я изяде, останалото се изпраща вкъщи на родителите.
Доц. Бръчкова споделя още, че има деца, които в началото идват за един час, после за 2-3, а накрая и за цял ден. Родителите са много доволни, защото виждат напредък. Те се доверяват на специалистите и е голям успех после детето да постъпи в детска градина след подобрение в развитието като цяло. Има и случаи, порасналият малък пациент учи в масово училище.

Кинезитерапевтът Дочка Василева е жената със златните ръце, както всички я наричат, и денят ѝ е запълнен изцяло. Тя е помогнала на стотици деца и е ученичка на доц. Иван Чавдаров, един от светилата по рехабилитация на деца с детска церебрална парализа и работа с бебета, при когото тя е специализирала терапия по метода на Войта. Само 50 % е нашата работа, останалото е на родителите, казва Василева. Тя добавя, че веднага познава, ако семейството не е работило с детето вкъщи по зададена от нея програма. Трябва упорита работа, която продължава години. Тя коментира, че когато постъпила на работа в Дома в Дебелец преди близо 20 години, имало повече палавници с психични проблеми. Сега има много малчугани с тежки физически увреждания, при които се изисква много труд и постоянство. Мъката и болката на родителите и специалистите са големи. Те се преодоляват едва като се видят добрите резултати, но с всяко следващо дете всичко се повтаря отначало.
Нина Иванова е музикален педагог, тя свири на пиано в своята музикална работилница и е подготвила своеобразен танц с цветя за малка петгодишна принцеса, която не може да се движи и да говори. Момиченцето е много музикално, то влиза в ритъма на песента за звънчетата и маха с ръчичките. Детето е щастливо от музиката, от усмивката и темперамента на Иванова, и то иска да пее. А може би един ден и това ще се случи, е голямата мечта на всички.
Очакваме Домът за деца в Дебелец да бъде преобразуван в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, казва д-р Георгиева. И добавя, че персоналът отдавна е подготвен за такава дейност.
Вася ТЕРЗИЕВА, сн. авторката

в. „Янтра ДНЕС“, 2107 г.