Нова услуга помага на деца със заболявания в ДМСГД – Дебелец

Сектор за ранна интервенция на деца с различни заболявания работи от скоро в Дома за медико-социални грижи в Дебелец. Капацитетът му е от 5 легла, а малките потребители на услугата получават всички необходими грижи, без да им се налага да обикалят в различни здравни институции. По време на престоя си те могат да се придружават от майката или друг близък, за които са осигурени всички необходими условия. Услугата е напълно безплатна, а с децата работят физиотерапевт, психолог, кинезитерапевт, логопед и педагог.
Перфектни са и условията в сградата, осигурени са всички необходими санитарни помещения, стаи за отдих, столова с кухненско обзавеждане, различни зали и кабинети.
Работата е насочена и в подкрепа на родителите и разширеното семейство за изграждане на специфични умения за полагане на грижи за деца с увреждания. Срокът, за който могат да бъдат настанени майката с бебето от Неонатологичното или Родилното отделение е не по-дълъг от три месеца. Могат да се приемат за лечение и деца с хронични заболявания и увреждания с потребност от продължително лечение до 6 месеца.
„Във връзка с програмата за деинституционализация ние предложихме пет от леглата да бъдат преустроени в Сектор за ранна интервенция на увреждания. Смятам, че именно тук е нишата и мястото, където може да се реализира тази дейност. Тя е добра за родителите, които след изписване на детето, за което знаят, че е с увреждания, започва едно голямо лутане в цялата страна. А тук при нас работят педиатри, които са с дългогодишен стаж“, обясни директорът на ДМСГД д-р Анелия Георгиева.
Днес в новия Сектор за ранна интервенция е настанено и дете от Бяла. 10-месечният Димитър има вродено заболяване. Майка му разбира, че момченцето има проблеми и семейството започва да търси различни специалисти в цялата страна. Накрая стигат до Дебелец, където получават всички необходими грижи.
„Тук получавам всичко, което е нужно на детето. Рехабилитация, логопед, музикален педагог, всички специалисти са тук. Няма нужда да ходя на други места. Всички специалисти са тук. Виждам подобрения, засега само двигателни. В Русе няма такъв център“, сподели майката на детето Светла Неделчева.
Към всяко дете в ДМСГД се подхожда индивидуално. Всички специалисти правят комплексна оценка и се дават съвети и наставления, след което се изготвя и план за медико-социална рехабилитация.
Постъпването в новата услуга става с направление за ползване на услуги, издадено от ДСП или Решение на Обща лекарска консултативна комисия към лечебното заведение за болнична помощ, провеждало активно лечение на детето. Секторът приема деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции, асфиксия, деца от многоплодна бременност, енцефалопатия и такива с мозъчен кръвоизлив.
В Дома за медико-социални грижи работят над 60 души, сред които са и 7 лекари. Те се грижат за 11 деца в много тежко състояние. 14 дечица са настанени в Дневния център за постоянна грижа, а 38 ползват почасови услуги.

Михаил МИХАЛЕВ,

Regnews