Плакет на здравното министерство получи Домът за медико-социални грижи в Дебелец

Плакет на Министерството на здравеопазването връчи негов представител на д-р Анелия Георгиева – директор на Дома за медико-социални грижи в Дебелец. Жестът бе част от вълнуващо тържество по повод 65-ата му годишнина и 20 години на Дневния център.

Кметът инж. д-р Даниел Панов поздрави екипа за постигнатите резултати в грижата за децата със специални потребности. Той  благодари на всички за професионализма и припомни, че директорът д-р Анелия Георгиева е посветила близо 40 години от живота си като специалист за утвърждаване на Дома в Дебелец, а Дневният център е разкрит по нейно предложение.

Кметът Панов поздрави колектива и за създадения модел на прекрасни партньорства с институции и неправителствения сектор, който е част от формулата му към успеха. Д-р Анелия Георгиева припомни историята на създаването на Дневния център, който до 2015 година е бил във Велико Търново. А през последните години функционира в сградата на Дома за медико-социални грижи в Дебелец.  Тя благодари на Министерството на здравеопазването в качеството му на първостепенен разпоредител за развитието, реформирането и разширяването дейността на Центъра през двете десетилетия. И за подкрепата през годините на всички – Областна администрация, Община Велико Търново и други институции, неправителствен сектор, благодетели, родители, дали приноса си.

Много гости уважиха днешния вълнуващ празник, на който децата показаха част от наученото. Сред тях бяха представители на здравното министерство, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева, ръководителят на областната болница д-р Стефан Филев, кметът на Дебелец Снежана Първанова, председателят на РК на БЛС във Велико Търново д-р Христо Димитров…

Децата пяха и се забавляваха, с празника ги поздравиха и техни приятели от местни състави. Ръководството на Дома за медико-социални грижи получи поздравителни адреси, цветя и подаръци от институции и партньори. Кулминацията на тържеството беше празничната торта, която зарадва малчуганите.

Дневният център е за деца от 0 до 7 години, единствен за областта до 2015-а. Той е изграден и оборудван само чрез дарения. Капацитетът на Дома е 40 легла. От тях 15 са за Дневния център. В структурата му съществува и група за деца на почасова грижа и пребиваване. Ситуиран е на първия и втория етаж в сградата на Дома, която също е построена с щедрото дарение на дебелчанина Иван Хаджиев, живял и починал в Калифорния. 

Дневният център е пионер в работата с деца с нарушения от аутистичния спектър. Той осъществява още редица безплатни за децата и семействата дейности. Сред тях са диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речево развитие на децата. Тук се изготвят индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация, както и за работа в домашни условия. Провеждат се логопедични занимания и музикотерапия,индивидуална и групова психотерапия, както и рехабилитационни процедури. Важна част от дейността на Дневния център в Дебелец е работата с родителите –  обучение, консултиране, родителска група за споделяне… В Дневния център се осъществява и медицинска рехабилитация.

Дневниат център предлага и алтернатива на болничното лечение за деца с тежки физически и психични заболявания. Те получават целогодишно екипно обслужване от лекари – педиатър и специалист физикална медицина и рехабилитация, кинезитерапевт, психолог, логопед, педагог, музикален педагог, медицински сестри и детегледачки без да се откъсват от семействата си.   Домът за медико-социални грижи в Дебелец разполага с пътнически бус – Пежо Боксер, който се ползва единствено и само за транспорт на децата, ползващи дневна грижа. Това улеснява родителите да се върнат на работните си места.

Даниела Лазарова

ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО