Програма кръгла маса

НА ТЕМА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

10:00 часа – Регистрация на участниците
10:15 часа – Представяне на участниците
10:25 часа – Представяне на извършените дейности по проекта и пстигнатите резултати
10:45 часа – Представяне на наръчника – обобщаване на опита от осъществяването на дейностите по проекта, методика за работа с аутистични деца
11:00 часа – Кафе-пауза
11:15 часа – Представяне на социалната услуга по проекта – резултати
11:45 часа – Въпроси и отговори
12:00 часа – Закриване на кръглата маса