Програма кръгла маса

НА ТЕМА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИНИ С УВРЕЖДАНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

10.00 ч. Регистрация на участниците
10.15 ч. Представяне на участниците
10.25 ч. Представяне на проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД – гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”
10.45 ч. История на Дневния център
11.00 ч. Кафе-пауза
11.15 ч. Представяне на социалната услуга по проекта – резултати
11.45 ч. Въпроси и отговори
12.00 ч. Закриване на кръглата маса