Възложени поръчки

Решение №459 от 05.09.2017 г. за „Доставка на Газьол за промишлени и комунални цели, чрез периодични доставки със специализиран транспорт снабден с измервателни уреди за срок от 2 години“

Обявление за възложена обществена поръчка adobe_reader

Борсов договор за покупко-продажба на стоки adobe_reader