Рекламен клип

На 22.03.2010 г. започна излъчването на рекламен клип по кабелна телевизия „Видеосат“. Клипът ще бъде излъчван 70 пъти до края на проекта и цели да покаже, че аутизмът не е изолиран проблем, а актуален във връзка с изключително голямото нарастване на броя на децата с аутистични нарушения. Клипът представя най-характерните симптоми на аутизма и насочва вниманието на родителите към симптомите. Поставя се акцент върху обстоятелството, че наличието на някои симптоми, все още не означава, че детето е аутист. Посланията са насочени към родителите, които търсят консултация със специалисти за ранна диагностика. Въпреки че е посветен на сериозен проблем, клипът не излъчва тревога и страх, а изостря вниманието на родителите и отправя посланието, че те и децата им не са сами – има кой да им помогне.