Ремонтни дейности през 2009 г.

В периода месец ноември-месец декември 2009 г. бяха проведени ремонтните дейности заложени в проекта – подмяна на остарялата дървена дограма с РVC на помещенията в Дневния център. Беше избрана фирма-изпълнител при спазване на изискванията на българското законодателство. Постигна се енергоспестяващ ефект и цялостно подобряване параметрите на физическата среда, в която се предоставя услугата.
Паралелно бяха проведени процедурата и конкурсът за избор на персонал по проекта. Бяха избрани: психолог, лекар-психиатър, педагог изобразително изкуство, музикален педагог, детегледачка и санитар.