Родители на деца с проблеми получават помощ в нов център към Дома в Дебелец

Център за ранна интервенция на изоставянето на деца заработи от началото на годината в Дома за медико-социални грижи в Дебелец, информира директорът д-р Анелия Георгиева. Тя сподели, че звеното разполага с пет легла. В него могат да бъдат настанявани майки с бебета с увреждания веднага след изписването им от родилния дом.

„Целта на центъра е да се помогне на семействата да намерят най-верния път за справянето със здравословния проблем на детето. Това ще предотврати настаняването му в институция и то ще се отглежда в домашна среда”, обясни д-р Георгиева. Тя увери, че нуждаещите се от специализирана подкрепа родители ще получат в Центъра за ранна интервенция на изоставянето на деца към Дома за медико-социални грижи в Дебелец необходимата медицинска помощ и подкрепа при усвояване на специфичните грижи за детето с увреждане. Те ще получат и съдействие за необходимите на детето консултации от най-добрите специалисти в страната.

Даниела Лазарова

„Общинско радио Велико Търново“