Сектор за ранна интервенция на уврежданията заработи в дома в Дебелец

От тази година в Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец работи „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“, с капацитет 5 легла, част от структурата на Медицинския блок. Услугите по ранна интервенция са ориентирани към подкрепа и укрепване потенциала и ресурсите на семействата с новородено дете или деца с увреждания, с цел предотвратяване изоставянето им в институция.

Показани за прием в сектора за ранна интервенция на изоставянето от биологичните родители са деца с: родени с асфиксия; хипоксемична исхемична енцефалопатия; деца с мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикуларна левкомалация; деца от многоплодна бременност; деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции; родови травми и пр.

Услугата се предоставя в подходяща среда /24-часова осигуреност на висококвалифицирани специалисти и комфорт на бита, максимално доближаващ се до семейната среда/ на деца с родител, с цел подкрепа на семейство за преодоляване на последиците от увреждането, както и социалното изключване на семейството (подкрепа и развиване на базисните умения у майката в полагането на специфични грижи за детето, в условия на сигурност и емоционална подкрепа).


Освен за високорискови новородени, услугата е достъпна и за деца с нужда от комплексна рехабилитация със заболявания на централната или периферната нервна система; ортопедични заболявания; изоставане в нервно-психическото развитие и др.

 

 

 

 

Общинско радио Велико Търново