Стартиране на социалната услуга

На 28.12.2009 г. стартира социалната услуга.

Екипът специалисти, родители, деца се запознаха едни с други, с помещенията и обзавеждането в тях, където ще се провеждат заниманията. Запознаха се с всички нормативни документи, на база на които ще се извършва услугата, както и с изискванията на проекта.