Стартира обучение

През месец март 2010 година стартира обучението на специализирания екип по проекта и на родителите. До края на проекта ще бъдат проведени 13 обучителни тренинга с персонала и 13 обучителни тренинга на родителите по определена програма. Очаквани резултати: обогатени познания на персонала, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала, ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват, организационните връзки и взаимоотношенията, придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашна обстановка.