Структура

 

 1. ЖИЛИЩЕН БЛОК – 6 легла

– Група за деца с различна степен на физическо и психическо здраве – 6 легла

2. МЕДИЦИНСКИ БЛОК – 15 легла

– Приемно-изолационен сектор – 5 легла
– Сектор за ранна интервенция на уврежданията – 5 легла
– Сектор за тежко увредени деца и  лечение на деца от 0 до 7  годишна възраст- 3 легла
– Сектор за заместваща грижа- 2 легла
– Сектор за минимум клинико-лабораторни изследвания
– Сектор за физиотерапия и рехабилитация

3. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР – 19 легла

– Група за деца дневно пребиваване с различна степен на увреждане на възраст от 0 до 3 години – 7 легла
– Група за деца дневно пребиваване с различна степен на увреждане на възраст от 3 до 7 години – 7 легла
– Група за деца от аутистичния спектър – 5 легла
– Група за деца за почасово пребиваване
– Център за социална рехабилитация и интеграция

4. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

– Администрация
– Стопанско-технически отдел