Трима родители се включиха в заниманията на децата си в Дневния център в Дебелец

5-годишната Емануела и майка й Вили също отделиха време за забавления и игри, подпомагани от психолога на Дневния център Елица Иванова.

ТРИМА РОДИТЕЛИ СЕ ПРЕСТРАШИХА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ОБЩА ТЕРАПЕВТИЧНА СЕСИЯ С ДЕЦАТА СИ, КОИТО ПОСЕЩАВАТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР и Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец. Заедно с родителите и малчуганите работи и психологът Елица Иванова.

Терапевтичната сесия е част от новия проект на Дневния център и дома, наречен „Библиотека на играчките”. Общите занимания подпомагат комуникативното и емоционалното развитие на децата, като осигуряват подкрепяща среда и насърчават създаването на положителни взаимоотношения „родител – дете”, подобряват емоционалното състояние на детето, познавателното му развитие и активират вниманието му. Включването на желаещите родители като част от терапията при децата в „Библиотеката“ става по график – всеки първи и трети понеделник от месеца. Продължителността на терапевтичната сесия е средно 30 мин.

Проектът стартира миналия месец, когато специалистите започнаха да работят с играчки за деца със специални потребности по проекта, който е към Фондация за деца в риск по света. Играчките са терапевтичен инструмент за въздействие върху децата и подпомагат фината моторика, емоционалното развитие и общуване на децата със специални нужди.

Сн. Мирослав ЧИЧИКОВ

в. „Борба“, август 2017 г.