Търг с тайно наддаване за продажба на транспортни средства

ДМСГД град Дебелец обявява търг с тайно наддаване за продажба  на транспортни средства по реда на Наредба № 7 /14.11.1997 година:

  1. Нисан Ванет Начална тръжна цена –  905 лева
  2. УАЗ 3962 Начална тръжна цена – 1980 лева
  3. Шкода Фелиция 1,3 Начална тръжна цена – 2900 лева

Откриване на тръжната процедура –  01.02.2021 година.

Документация за участие, оглед на вещите и подаване на офертите в ДМСГД град Дебелец , ул. Патриарх Евтимий Търновски № 49, до 15:00 часа на 08.02.2021 година.

Депозитът за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в касата на ДМСГД град Дебелец, в срок до 15.00 часа на 08.02.2021 година.

Провеждане на тръжната процедура – 09.02.2021година от 10:00 часа в сградата на ДМСГД град Дебелец , ул. Патриарх Евтимий Търновски № 49.

За непродадена вещ ще се проведе втори търг от 10 часа на 01.03.2021 година, при същите условия.

Откриване на повторната тръжна процедура – 22.02.2021 година.

Крайния срок за оглед на вещите, за внасяне на депозита за участие и депозиране на офертите в повторния търг е до 15 часа на 26.02.2021 година.

Ако след втория търг останат непродадени вещи се прилага разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 7 /14.11.1997 година.

За справки и информация: тел. 0879388742 и на адрес: http://dmsgd-debeletz-org/   – обяви