Monthly Archives: декември 2009

Стартиране на социалната услуга

На 28.12.2009 г. стартира социалната услуга.

Екипът специалисти, родители, деца се запознаха едни с други, с помещенията и обзавеждането в тях, където ще се провеждат заниманията. Запознаха се с всички нормативни документи, на база на които ще се извършва услугата, както и с изискванията на проекта.

Ремонтни дейности през 2009 г.

В периода месец ноември-месец декември 2009 г. бяха проведени ремонтните дейности заложени в проекта – подмяна на остарялата дървена дограма с РVC на помещенията в Дневния център. Беше избрана фирма-изпълнител при спазване на изискванията на българското законодателство. Постигна се енергоспестяващ ефект и цялостно подобряване параметрите на физическата среда, в която се предоставя услугата.
Паралелно бяха проведени процедурата и конкурсът за избор на персонал по проекта. Бяха избрани: психолог, лекар-психиатър, педагог изобразително изкуство, музикален педагог, детегледачка и санитар.