Monthly Archives: март 2010

Рекламен клип

На 22.03.2010 г. започна излъчването на рекламен клип по кабелна телевизия „Видеосат“. Клипът ще бъде излъчван 70 пъти до края на проекта и цели да покаже, че аутизмът не е изолиран проблем, а актуален във връзка с изключително голямото нарастване на броя на децата с аутистични нарушения. Клипът представя най-характерните симптоми на аутизма и насочва вниманието на родителите към симптомите. Поставя се акцент върху обстоятелството, че наличието на някои симптоми, все още не означава, че детето е аутист. Посланията са насочени към родителите, които търсят консултация със специалисти за ранна диагностика. Въпреки че е посветен на сериозен проблем, клипът не излъчва тревога и страх, а изостря вниманието на родителите и отправя посланието, че те и децата им не са сами – има кой да им помогне.

Стартира обучение

През месец март 2010 година стартира обучението на специализирания екип по проекта и на родителите. До края на проекта ще бъдат проведени 13 обучителни тренинга с персонала и 13 обучителни тренинга на родителите по определена програма. Очаквани резултати: обогатени познания на персонала, оформено ясно разбиране за същността и обхвата на дейността на персонала, ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да се спазват, организационните връзки и взаимоотношенията, придобити знания и умения за индивидуална работа по случай; родителите са запознати с особеностите на аутистичното поведение при децата и са подготвени за полагането на необходимите грижи в домашна обстановка.