Monthly Archives: септември 2010

Изпълнение на дейностите

В периода месец август и месец септември 2010 година успешно продължи изпълнението на дейностите по проекта – работата на специалистите с децата, обученията на персонала и родителите.
Индикаторите за изпълнение и резултатите от проекта се реализират съгласно план-графика.