Monthly Archives: ноември 2010

Заключителна пресконференция

На 29.11.2010 година се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от приключилия проект „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД град Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”. От поканените медии и гости се отзоваха: Кабелна телевизия “Видеосат”, вестник “Борба”, радио “Фокус”, “Дарик” радио, Община Велико Търново, Сдружение “Клуб Отворено общество” гр. Велико Търново, център за обществена подкрепа гр. В. Търново, център за социално-ресурсно подпомагане гр. В. Търново, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, европейски информационен център гр. В. Търново, представители на ДМСГД гр. Дебелец, специалистите по проекта, административния екип по проекта.

Read more… →