Monthly Archives: януари 2018

За 50 деца със здравословни проблеми се грижи екипът на Дома в Дебелец

През миналата година в Дома за медико-социални грижи в Дебелец не допуснахме детска смъртност, въпреки че 11 от децата са на резидентна грижа с много сериозни здравословни проблеми, коментира директорът д-р Анелия Георгиева. Колективът работи общо с 50 подрастващи, които имат нужда от специализирана помощ.

Дневни грижи за деца с различни диагнози – предимно детска церебрална парализа, нарушения на психо-моторното развитие и проблеми от аутистичния спектър, предлага на родителите още лечебното заведение. Услугата е безплатна. Децата идват до Дома за медико-социални грижи в Дебелец и се връщат с организиран транспорт. С тях по определен график работи индивидуално екип от специалисти – кинезитерапевт, двама рехабилитатори, психолози, логопед, музикален педагог, педагог, медицински сестри с детегледачки. Заниманията продължават според техните указания и в груповия вариант. „Постигнатите от екипа резултати през миналата година са отлични. При нас настанени здрави деца няма. Това е още една от задачите ни – да оказваме специализирани грижи само на деца с проблеми”, допълни д-р Георгиева.

Даниела Лазарова

„Общинско радио Велико Търново“

Родители на деца с проблеми получават помощ в нов център към Дома в Дебелец

Център за ранна интервенция на изоставянето на деца заработи от началото на годината в Дома за медико-социални грижи в Дебелец, информира директорът д-р Анелия Георгиева. Тя сподели, че звеното разполага с пет легла. В него могат да бъдат настанявани майки с бебета с увреждания веднага след изписването им от родилния дом.

„Целта на центъра е да се помогне на семействата да намерят най-верния път за справянето със здравословния проблем на детето. Това ще предотврати настаняването му в институция и то ще се отглежда в домашна среда”, обясни д-р Георгиева. Тя увери, че нуждаещите се от специализирана подкрепа родители ще получат в Центъра за ранна интервенция на изоставянето на деца към Дома за медико-социални грижи в Дебелец необходимата медицинска помощ и подкрепа при усвояване на специфичните грижи за детето с увреждане. Те ще получат и съдействие за необходимите на детето консултации от най-добрите специалисти в страната.

Даниела Лазарова

„Общинско радио Велико Търново“