Monthly Archives: март 2018

Млада психоложка помага на деца със специални потребности в Дебелец

Елица Иванова се бори с много любов за напредъка на всеки малчуган

СПОКОЙСТВИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ СТРУЯТ ОТ 30-ГОДИШНАТА ЕЛИЦА ИВАНОВА – ПСИХОЛОГ В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ В ДЕБЕЛЕЦ. Тя започва работа там преди година и половина, но още тогава била сигурна, че е открила мястото си. За нея да помага на малчугани със специални потребности е призвание и удоволствие, а постигнатите резултати осмислят всичките й усилия. Твърди, че това била детската й мечта и тя предопределила избора й на образование и професия. Младата жена се чувства истински щастлива сред децата и не би заменила за нищо работата си.

Елица Иванова е завършила „Психология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а в момента е докторант по педагогическа и възрастова психология. Споделя, че сред интересите й са проблемите на деца в риск, и изоставане в развитието. Работи съвместно с доц. Милена Бръчкова, от която черпи опит и безценни знания. В кабинета за психологична помощ на Дневния център идват 14 деца, но периодично бройката се променя. Малчуганите са на възраст от 0 до 6 години и всеки от тях получава индивидуална консултация в зависимост от потребностите и особеностите си.

„В сензорната зала използваме басейн за психомоторно развитие, целящ активизиране на функциите на централната нервна система. С много любов и търпение резултатите не закъсняват“, казва тя.

30-ГОДИШНАТА ЖЕНА УВЕРИ, ЧЕ НАПРЕДЪКЪТ ПРИ ВСИЧКИ ДЕЦА КАСАЕ ЛИЧНОСТНОТО, ГОВОРНОТО И ЕМОЦИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ, КАКТО И ОБЩУВАНЕТО. Разбира се, резултатите са строго индивидуални в зависимост от проблемите на малчуганите. Обобщава обаче, че при 90 на 100 от случите се отчита сериозно подобрение. Това е мотивацията й всеки път да влага огромна енергия и вяра по време на работата си.

При първата среща с всяко дете прави диагностика на състоянието му и съвместно в екипа разработва комплексен план за индивидуалната рехабилитация.

Елица е категорична, че винаги ще работи като психолог и след като завърши докторантурата си, ще продължи да е част от екипа в Дебелец. Реализацията зад граница не я изкушава, макар професията й да е особено търсена и добре платена в чужбина.

Галина ГЕОРГИЕВА

в. „Борба“

30-годишна психоложка дарява усмивки на деца с проблеми

Елица Иванова е само на 30 години, но вече е отдадена  изцяло на професията си. Младата жена работи като психолог в Дневния център на Дома за медико-социални грижи в Дебелец. От две години се е посветила на децата, които търсят подкрепа в социалната институция. Елица Иванова е завършила „Психология“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а в момента е докторант по „Педагогическа и възрастова психология“ във Философския факултет.

Сбъдната детска мечта

Младата специалистка казва, че днешната й работа всъщност е детска мечта. Твърди, че винаги е искала да се занимава с това. И желанието й определило избора за специалност в университета, следвайки естествения ход на нещата. Днес децата я карат да се усмихва и да заявява категорично, че това е нейната работа, която напълно я удовлетворява.

Сензорна зала стимулира сетивата

Кабинетът на психолозите в Дневния център се посещава от 14 деца. Всяко едно е индивидуално и има своите особености. Изградена е зала по психомоторика и сензорна зала, в която се стимулират сетивата. Работи се за говорното и емоционално развитие при децата, които имат нужда от специални грижи и потребности.

С любов се постига много

Елица Иванова твърди, че постигнатите резултати са индивидуални, зависимост от състоянието на детето. По думите й всеки случай е отделен и има своята специфика. Младата психоложка твърди, че с любов се постига много и споделя, че при 90 процента от случаите децата имат осезаемо подобрение.

Психолог завинаги

За себе си Елица Иванова казва, че винаги ще работи като психолог. След като завърши докторантурата си отново иска да се занимава с деца. Именно това е областта, към която се е насочила и не смята да се отказва. Надява се да продължи да работи съвместно с директорката на Дома за медико-социални грижи д-р Анелия Георгиева, която по думите й изградила успешен екип. Младата специалистка казва, че е щастлива с това, която прави и е благодарна на колегите си за помощта, която и указват при нужда.

Консултацията не е излишна

Елица Иванова смята, че една психологическа консултация никога не е излишна. Самата тя прави оценка и диагностика за състоянието и развитието на всяко отделно дете, което постъпва в Дневния център и съвместно с екипа преценява дали това дете се нуждае от индивидуална работа с психолог. Най-важно за Елица Иванова обаче е да дари усмивка на всяко дете в Дневния център.

Михаил МИХАЛЕВ,

Regnews

 

В Дома в Дебелец майки на бебета с увреждания стават ко-терапевти

Безплатна ранна специализирана подкрепа на майки с бебета с увреждания оказват медици от Дома за медико-социални грижи в Дебелец, съобщи директорката д-р Анелия Георгиева. За целта е открит Сектор за ранна интервенция с пет легла, където се настаняват родители с децата си. Целият персонал от специалисти на Дома се стреми да помогне на близките да преодолеят стреса от проблема на детето, като майките се обучават как да оказват специализирани грижи и стават ко-терапевти след това в домашни условия.

Нашата цел е да помагаме на родителите да не изоставят децата си в институция, а престоят в Сектора за ранна интервенция е до три месеца, каза д-р Георгиева. Могат да се приемат за лечение и деца с хронични заболявания и увреждания, с потребност от продължително лечение до 6 месеца. През това време екип от педиатър, физиотерапевт, кинезитерапевт, психолог, логопед, педагог, социален работник и медицински сестри обследва детето. След това определя индивидуален план за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация. Специалистите включват близка и далечна цел в моторното, говорното, физическото и психическото развитие на детето. След това родителите се запознават с индивидуалния план. В Сектора е осигурено 24-часово дежурство на лекар и специалист по здравни грижи, затова майките се чувстват спокойни. Когато е необходимо, свързваме родителите с най-добрите педиатри в страната. Има случаи, когато проблемът е забелязан рано и след лечение се преодоляват всички последици. Освен това родителите от Сектора се възползват от всички специализирани грижи на Дома, в който се отглеждат 11 деца с тежки увреждания, а други 52 посещават специализирания Дневен център за почасова и дневна грижа. Удобството е, че Домът има автобус, който извозва децата.

В институцията има още сензорна стая с вътреутробна люлка, в която малчуганите обичат да се усамотяват, особено тези от аутистичния спектър, обясни психоложката Иванова. В стаята специалистите работят за т.нар „схема на тялото“, като по този начин се активират функциите на централната нервна система и двигателното развитие. Така се създават координирани връзки между всички части на тялото и децата постигат напредък в говора, общуването, емоциите, социализацията.

Във връзка със стратегията за деинституцианализация, ние предложихме 5 легла да бъдат преустроени като Сектор за ранна интервенция на увреждания, разказа д-р Георгиева. Според нея тук е нишата и мястото, където може да се реализира тази дейност. Тя е добра за родителите, които след изписване на детето с увреждане, започват голямо лутане от кабинет на кабинет, от болница в болница в страната. При нас работят педиатри с опит, които веднага ориентират семейството какво най-добро трябва да се направи за детето, подчерта директорката.

В новия Сектор за ранна интервенция е настанен 10-месечният Димитър от Бяла с вродено заболяване. Майката Светла Неделчева, на която това е второ дете, разбира, че момченцето има проблеми преди няколко месеца. Необичайни движения разтревожват родителите, които водят бебето при различни доктори, но те не отчитат нещо обезпокоително. Семейството обаче започва да търси медицинска помощ в страната, докато стигат до Дебелец, където намират най-добрите грижи. Тук получавам всичко, което е нужно за детето – рехабилитация, логопед, музикален педагог, психолог. Виждам подобрения, засега само двигателни, заяви Светла. От януари тя посещава Сектора в Дебелец, където престоява по 10 дни в месеца,у а после има почивка. Сега обаче Димитър ще остане цял месец.

По думите на д-р Георгиева в Сектора се приемат деца, родени с асфикция, мозъчен кръвоизлив, генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции. Освен това постъпват и малчугани със заболявания на централната и периферната нервна система, родово-травматични увреждания на раменния сплит, спина бифида, хирургични интерванции, нервно- мускулни увреждания и др.

Какви документи са необходими

за постъпване в Сектора?

Изискваме цялата медицинска документация още от раждането на детето,  за да се разбере какво се е случило и как се е стигнало до родово увреждане или заболяване, също и решение за ТЕЛК, ако има такова, каза д-р Георгиева. Необходими са още документи за имунизационния статус на детето, бележка от личния лекар за липса на остри заразни болести, копие от удостоверение за раждане. Освен това са необходими изследвания за гърлен, анален и носен секрет. За майката също изискваме такива изследвания, защото допускаме тя да придружава детето, коментира директорката. Тя допълни, че с детето в Сектора за ранна интервенция може да остане също бащата или бабата. Изградени са самостоятелна кухня за приготвяне на храната и сервизни помещения. Всички грижи са безплатни, но майката придружителка трябва да осигурява храната си.

Въпреки че 6-месечен е срокът за престояване в Сектора за ранна интервенция, след решение на лекари детето може да постъпи отново в Дебелец след това време. Освен това личните лекари със зелен талон и решение на ТЕЛК също могат да насочат своите малки пациенти с проблеми към Дома , ако те се нуждаят от специализирана рехабилитация. За съжаление, децата с увреждания се увеличават, отчете  д-р Георгиева. Тя допълни, че родители вече водят децата си на лечение в Турция, Китай, Германия, Австрия и др. Те вече не се притесняват да споделят проблема си, отговорни са и търсят най-доброто за лечение.

П този подов в Дома за деца в Дебелец вече е изградена Родителска група за споделяне, като    на 30 март ще се проведе осмата среща. Заслуга за това има психологът доц. Милена Бръчкова, която е модератор и оказва невероятна подкрепа на родителите на децата с увреждания и срещите се провеждат веднъж в месеца. При три от сбирките е имало и татковци, като специалистите смятат това за голям успех.

Вася ТЕРЗИЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

в. „Янтра ДНЕС“

Новородени с увреждания се лекуват в Център за ранна диагностика в Дебелец

 

В Дома за медико-социални грижи в град Дебелец заработи първият във Великотърновска област Център за ранна диагностика и лечение на новородени с увреждания. Майките и бебетата могат да останат безплатно от 3 до 6 месеца.

Центърът „Майка и бебе“ в Дебелец разполага с пет места. Той е държавна социална услуга и заработи от скоро, разказва директорът на Дома за медико-социални грижи д-р Анелия Георгиева.

Изписвайки дете, което се е родило с увреждания, с някакви генетични заболявания, започва едно дълго лутане от кабинет на кабинет, от болница в болница. При пристигане на детето се прави една комплексна оценка, а след това се изработва един план за комплексна медико-социална рехабилитация. Децата, които се раждат с увреждания, да ги поемем още от самото начало. Целта в крайна сметка е да помогнем не само на детето, но и на родителите да преодолеят целият този проблем. Колкото по-рано се обхванат децата, толкова резултатите при тях настъпват по-бързо.

Кардиналната цел е децата и родителите да получат адекватна и навременна подкрепа и медицинска помощ и семейството да не изостави болното си дете, а да се грижи за него. В центъра за ранна диагностика и лечение на новородени с увреждания се приемат деца със заболявания на централната и периферната нервна система, бебета с родово травматични увреждания, деца с невро-мускулни заболявания, с вродени аномалии и с генетични заболявания. За прием са нужни направление от Социално подпомагане или решение на Обща лекарска консултативна комисия към болнично заведение, документи от проведени медицински консултации и изследвания.

Светла Неделчева и 10-месечният й син Димитър са от Бяла, Русенско. Лутали се по болници, плащали за прегледи и изследвания.

Откриха ни заболяване, където в Бяла нямаше специалисти, които да се занимават с това заболяване и ни насочиха насам, където намерихме помощта, която ни беше нужна. Каква грижа получавате? Всичко що е нужно за детето, всичко получавам  – рехабилитация, логопед, музикален педагог, психолог. Всички специалисти са тука. Няма разхвърляност да ходиш на едно място, на друго място. Определено виждаме подобрения, за сега само двигателни, което можем да очакваме. 

Грижите за детето, 24-часовото медицинско обслужване са напълно безплатни. Семейството единствено поема разходите за храна на родителя, който е придружител на детето. Престоят е до 6 месеца.

В Дома за медико-социални грижи в град Дебелец се полагат грижи за 7 деца с аутизъм, 14 деца с различни заболявания ползват дневната грижа, а 38 момиченца и момченца идват за почасови услуги.

Напредъкът при децата е забележителен, казва Иван Иванов от Велико Търново, който води на занимания малкия си син с епилепсия.

Напредъкът е голям, но имаше много голямо забавяне от лекарства. И сега наваксваме по малко. Много съм доволен, даже ще започне после и градина тук. Какъв напредък постигнахте за 8 месеца? Нищо не можеше да прави. Не можеше и седнал да стои. Сега стои седнал. Напредък има в ходене, в стоене прав. Думички започна да казва.

С децата се занимава мултидисциплинарен екип от специалисти – лекари, рехабилитатори, логопеди, психолози, музикален терапевт.

Терапията на рехабилитаторите има благотворно влияние за подобряване на състоянието и на децата с генетични заболявания.

Казвам се Елена Живкова и съм рехабилитатор. В момента съм с едно дете със Синдром на Даун и работим за равновесието, за засилване на мускулатурата, занимателни игрички. Ние работим заедно с логопеди, музикални педагози, психолози и децата са добре. Какъв напредък постигнахте с това дете за една година? То при нас дойде тъкмо беше направило първите си крачки. Постигнахме с него да може да ходи свободно по стъпалата, да се изкачва, да слиза.

В сензорната стая децата с аутизъм обичат да ползват вътреутробната люлка, разказва д-р Анелия Георгиева.

Те се чувстват много добре в нея. Когато са неспокойни, сядат в нея, сами се загръщат, все едно се намират в утробата на майката. Започва едно въртене и по този начин те се успокояват.

Активно с децата работи и психологът Елица Иванова. В басейна за психомоторно развитие с различни занимания се активизират функциите на централната нервна система. Какъв напредък постигат децата?

В говорното развитие, в общуването, в емоционалното си развитие, както в двигателното и в социално-личностно развитие. Психолог посещават 15 деца от 0 до 6-годишна възраст, включително.

Подкрепа получават не само децата, но и техните родители. В края на март ще се проведе поредната родителска среща за споделяне. На нея психологът доц. Милена Бръчкова провежда терапии с родителите по избрани от тях теми, разказва Ваня Паунова, която е социален работник в дома в Дебелец и майка на дете със специални потребности.

Знам колко трудно, колко стресиращо се оказва всичко и как в един момент, дори и да правиш всичко най-добро за детето си, изпадаш в състояние да мислиш дали съм направила достатъчно, дали не мога да направя още нещо. Благодарение на доц. Бръчкова аз и всички други майки разбрахме, че спокойната и щастлива майка е най-добрата терапия за детето.

Здравка Маслянкова,

кореспондент на БНР във Велико Търново

http://bnr.bg/post/100946960/novorodeni-s-uvrejdania-se-lekuvat-v-centar-za-ranna-diagnostika-v-debelec

Нова услуга помага на деца със заболявания в ДМСГД – Дебелец

Сектор за ранна интервенция на деца с различни заболявания работи от скоро в Дома за медико-социални грижи в Дебелец. Капацитетът му е от 5 легла, а малките потребители на услугата получават всички необходими грижи, без да им се налага да обикалят в различни здравни институции. По време на престоя си те могат да се придружават от майката или друг близък, за които са осигурени всички необходими условия. Услугата е напълно безплатна, а с децата работят физиотерапевт, психолог, кинезитерапевт, логопед и педагог.
Перфектни са и условията в сградата, осигурени са всички необходими санитарни помещения, стаи за отдих, столова с кухненско обзавеждане, различни зали и кабинети.
Работата е насочена и в подкрепа на родителите и разширеното семейство за изграждане на специфични умения за полагане на грижи за деца с увреждания. Срокът, за който могат да бъдат настанени майката с бебето от Неонатологичното или Родилното отделение е не по-дълъг от три месеца. Могат да се приемат за лечение и деца с хронични заболявания и увреждания с потребност от продължително лечение до 6 месеца.
„Във връзка с програмата за деинституционализация ние предложихме пет от леглата да бъдат преустроени в Сектор за ранна интервенция на увреждания. Смятам, че именно тук е нишата и мястото, където може да се реализира тази дейност. Тя е добра за родителите, които след изписване на детето, за което знаят, че е с увреждания, започва едно голямо лутане в цялата страна. А тук при нас работят педиатри, които са с дългогодишен стаж“, обясни директорът на ДМСГД д-р Анелия Георгиева.
Днес в новия Сектор за ранна интервенция е настанено и дете от Бяла. 10-месечният Димитър има вродено заболяване. Майка му разбира, че момченцето има проблеми и семейството започва да търси различни специалисти в цялата страна. Накрая стигат до Дебелец, където получават всички необходими грижи.
„Тук получавам всичко, което е нужно на детето. Рехабилитация, логопед, музикален педагог, всички специалисти са тук. Няма нужда да ходя на други места. Всички специалисти са тук. Виждам подобрения, засега само двигателни. В Русе няма такъв център“, сподели майката на детето Светла Неделчева.
Към всяко дете в ДМСГД се подхожда индивидуално. Всички специалисти правят комплексна оценка и се дават съвети и наставления, след което се изготвя и план за медико-социална рехабилитация.
Постъпването в новата услуга става с направление за ползване на услуги, издадено от ДСП или Решение на Обща лекарска консултативна комисия към лечебното заведение за болнична помощ, провеждало активно лечение на детето. Секторът приема деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции, асфиксия, деца от многоплодна бременност, енцефалопатия и такива с мозъчен кръвоизлив.
В Дома за медико-социални грижи работят над 60 души, сред които са и 7 лекари. Те се грижат за 11 деца в много тежко състояние. 14 дечица са настанени в Дневния център за постоянна грижа, а 38 ползват почасови услуги.

Михаил МИХАЛЕВ,

Regnews