Monthly Archives: март 2018

Сектор за ранна интервенция на уврежданията заработи в дома в Дебелец

От тази година в Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец работи „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“, с капацитет 5 легла, част от структурата на Медицинския блок. Услугите по ранна интервенция са ориентирани към подкрепа и укрепване потенциала и ресурсите на семействата с новородено дете или деца с увреждания, с цел предотвратяване изоставянето им в институция.

Показани за прием в сектора за ранна интервенция на изоставянето от биологичните родители са деца с: родени с асфиксия; хипоксемична исхемична енцефалопатия; деца с мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикуларна левкомалация; деца от многоплодна бременност; деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции; родови травми и пр.

Услугата се предоставя в подходяща среда /24-часова осигуреност на висококвалифицирани специалисти и комфорт на бита, максимално доближаващ се до семейната среда/ на деца с родител, с цел подкрепа на семейство за преодоляване на последиците от увреждането, както и социалното изключване на семейството (подкрепа и развиване на базисните умения у майката в полагането на специфични грижи за детето, в условия на сигурност и емоционална подкрепа).


Освен за високорискови новородени, услугата е достъпна и за деца с нужда от комплексна рехабилитация със заболявания на централната или периферната нервна система; ортопедични заболявания; изоставане в нервно-психическото развитие и др.

 

 

 

 

Общинско радио Велико Търново

Баба Марта в ДЦ при ДМСГД – Дебелец

Баба Марта надари с мартенички и децата от ДЦ при ДМСГД – Дебелец.


В народната традиция месеците януари и февруари са представени като братя с лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла. Благодарим на Баба Марта, че тази година е усмихната и блага та ни донесе слънце!

Цяла България почита днес Баба Марта – един от най-тачените български обичаи с хилядолетна традиция. Както е редно и децата ни я посрещнаха с песни и танци.
На празника всеки подарява и бива надарен с мартеница, за здраве и сила през годината. Бели, румени и засмени ща са и нашите деца – от Баба Марта с мартеничка накичени.

Поверието гласи, че мартениците се носят или до 9 март – църковния празник на Свети 40 мъченици, или до 25 март – Благовещение. Мартеницата може да се свали и при първото виждане на щъркел, на лястовица, кукувица или на цъфнало дърво.

Баба Марта е предвестник на пролетта, на новото начало, на живота, на радостта, затова уважаеми родители Ви пожелаваме благата старица да е погледнала с усмивка и вас!
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!