Monthly Archives: май 2018

Цветан Цветанов посети Дома за медико-социални грижи в гр. Дебелец

Председателят на ПГ на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов посети Дома за медико-социални грижи в гр. Дебелец. Той бе придружаван от великотърновския кмет инж. Даниел Панов и зам.-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова.

Преди дни във Велико Търново, по време на своя приемна за граждани, Цветан Цветанов пое ангажимент да съдейства на ръководството на Дома за медико-социални грижи, който предстои да бъде закрит в настоящия му вид. Това е планирано в изпълнение на националния план за превенция на институционализацията на децата с увреждания. Пред директора на Дома д-р Анелия Георгиева председателят на ПГ на ГЕРБ бе категоричен, че е намерен вариант, за да се използва капацитета на изградената и оборудвана материална база и способностите на квалифицирания персонал.

„Дойдохме тук за да ви окуражим и да ви благодарим за изключителните грижи и за всичко това, което правите за децата. Много се радвам, че само няколко дни, след като вие поставихте този проблем, благодарение на добрата координация между ведомствата, той вече намира своето решение. Убедих се, че базата е в отлично състояние. Поздравявам ръководството за начина, по който тя се поддържа и ви  уверявам, че ние ще надграждаме това.  След разговор с родителите на децата имах възможността да се убедя, че тази институция носи спокойствие и за тях”, каза Цветан Цветанов.

По време на посещението стана ясно, че самият дом ще бъде преобразуван в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Той ще е връзката между здравната и социална система, без да крие риск от институционализация на децата. В него ще се осъществява лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др. За разлика от Дома за медико-социални грижи, максималният срок за престой на подрастващите ще е до 6 месеца. С цел запазване на връзката със семейството ще се осигури възможност родители да престояват с децата. Иновативните Центрове ще осигуряват и подкрепа за родителите чрез обучения и предлагане на дневни и почасови услуги.

Целта е да се увеличава шансът на децата с увреждания и хронични заболявания да водят самостоятелен и независим живот, като се подобри здравният им статус и се гарантира достъп до всички необходими медицински грижи и социални услуги. Ще се работи за минимизиране на увреждането и последствията от него още в ранна детска възраст.

„Предвижда се такива Центрове да бъдат разкрити във всички области, като в зависимост от конкретните потребности във всеки регион, те ще имат различен обем на дейност“, съобщи зам.-министър Росица Димитрова.

„При разработване на визията за новия тип лечебно заведение са били взети предвид всички предимства и добри практики от системата за медико-социални грижи за деца, както и опита на неправителствения сектор при предоставянето на иновативни социални услуги“, информира още зам.-министърът на труда и социалната политика.

сн. Мирослав ЧИЧИКОВ

http://gerb.bg/bg/news/detail-cvetan_cvetanov_poseti_doma_za_mediko_socialni_griji_v_gr_debelec_-48712.html

Критерии за прием и документи за настаняване в „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“

Критерии за прием на деца и необходими документи за настаняване в „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“ в ДМСГД – гр. Дебелец.

Критерии за прием на деца:

 1. Високорискови новородени:
 • родени с асфиксия, хипоксемична исхемична енцефалопатия;
 • деца с мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикуларна левкомалация;
 • деца от многоплодна бременност;
 • деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции.

Всички те в резултат на незрялост или аномалия на мозъка на даден етап от своето развитие могат да получат двигателно увреждане или увреди на други функции (говор, фина моторика), сензорни, обучителни, когнитивни или поведенчески нарушения и на по-късен етап да оформят церебрална парализа.

 1. В центъра се приемат деца за комплексна рехабилитация със:

– заболявания на централната или периферната нервна система (специфични

разстройства на двигателната функция; централно координационно смущение; церебрална

парализа с/или без епилепсия; родово-травматично увреждане на раменния сплит; спина бифида, енуреза; след невро-хирургични интервенции; невро-мускулни заболявания);

– ортопедични заболявания (тортиколис; след ортопедични интервенции);
– вродени аномалии;

– генетични заболявания;

– изоставане в нервно-психическото развитие;
– логопедични проблеми.

Необходими документи за постъпване.

 • Направление от Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел закрила на детето за ползване на дългосрочна безплатна услуга или медицинско направление издадено на основание Решение на обща лекарска консултативна комисия или .
 • Заявление до Директора на ДМСГД- гр. Дебелец.
  • Договор за ползване на социална услуга /изготвя се на място/.
 • Заповед за настаняване от Директора на ДМСГД- гр. Дебелец
  • Удостоверение за раждане.
  • Медицинска документация – изследвания, консулти, епикризи, решение на ТЕЛК.
  • Изследвания за носителство на дизентерия, салмонела, коли.
  • Изследвания за паразити /при деца над 6 месечна възраст/.
  • Извлечение от имунизационния статус на детето.
  • Бележка от личен лекар, че няма контакт с ОЗБ.
  *Забележка: Изследванията имат давност до 7 дни от датата на получаване.