Monthly Archives: май 2019

С вълнуващо тържество в Дома в Дебелец отбелязаха два празника

С детско тържество в Дебелец отбелязаха две годишнини на Дома за медико-социални грижи за деца и Дневния център към него. Малчуганите бяха подготвили песни, стихчета и игри. Със своите изпълнения те поздравиха многобройните гости, уважили празника. Младите таланти от танцов клуб “Анджи” при Сдружение “Гражданска инициатива – Дебелец 2002” зарадваха своите приятели от дома с хореографиите “Московски кадрил” и “Горска приказка”. С поздрав се включиха и  ученици от ОУ”Д-р Петър Берон” – Дебелец. Песни изпълниха деца от групата на Наташа Кънчева.

“Днес честваме 20 години от създаването на Дневния център и 65 години от разкриването на Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец. Предлаганите от нас медицински, здравни и социални услуги са с високо качество. Те са насочени към децата със специални потребности и техните семейства. С подобряване на здравния им статус ние допринасяме за реализацията им в обществото като пълноценни граждани на България. Благодарим на всички, които през годините ни оказваха безрезервна подкрепа и съдействие, на целия екип на дома за всеотдайността, неуморния труд и любовта, която раздават на децата, както и на всички родители”, заяви в приветственото си слово д-р Анелия Георгиева, директор на дома.

На празника присъстваха кметът на Община В. Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, гости от Министерство на здравеопазването, Областна управа, Филиалът на Медицински университет – Варна във В. Търново, МОБАЛ “Ст. Черкезов”, ДКЦ, Дирекция “Социално подпомагане”, дарители и родители.

“Това тържество нямаше да бъде факт, ако екипът на Дневния център не беше толкова отдаден на своята работа. Близо 40 години от своя живот Анелия Георгиева е посветила на Дома и Дневния център към него. Поклон за всичко онова, което правите в единство с неправителствените организации, представителите на бизнеса, изпълнителната, местната и законодателната власт”, каза кметът Даниел Паново.

Николай ВЕНКОВ

сн. Даниел ЙОРДАНОВ

В. ЯНТРА ДНЕС

20 години навърши Дневният център за деца с увреждания в Дебелец

Своята 20-годишнина отбеляза Дневният център за деца с увреждания, който функционира към детския Дом за медико-социални грижи в Дебелец, навършил 65 години. Тържеството в съседното на Велико Търново градче събра много гости, а малчуганите ги зарадваха с детски песнички, стихчета и танци.
Кметът Даниел Панов поздрави директората на социалната институция д-р Анелия Георгиева и целия екип за постигнатите резултати, за всеотдайността и високия професионализъм, с която работят в името на децата в нужда.
„Д-р Георгиева е посветила 40 години от живота си за утвърждаване на дома в Дебелец, а дневният център е преместен там именно по нейно предложение“, подчерта Панов. „В Дебелец виждаме пример на работещ модел на партньорства между бизнес, институции и неправителствени организации в името на децата. Това доказва, че хуманността, подкрепата за хората в нужда, солидарността не са забравени като ценности и именно те ни обединяват. Този модел е формула за успех, която може да бъде приложена в цяла България“, каза още Даниел Панов.
Плакет на Министерството на здравеопазването връчи негов представител на д-р Анелия Георгиева. Тя благодари за подкрепата, която Дневният център и домът в Дебелец получават от институции, местна власт, неправителствен сектор, благодетели и родители.
Сред гостите на тържеството бяха също председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, директорът на Регионалната здравна инспекция Евгения Недева, шефът на областната болница д-р Стефан Филев, кметът на Дебелец Снежана Първанова, директорът на общинската дирекция за социални дейности и здравеопазване Росица Димитрова и др.
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Плакет на здравното министерство получи Домът за медико-социални грижи в Дебелец

Плакет на Министерството на здравеопазването връчи негов представител на д-р Анелия Георгиева – директор на Дома за медико-социални грижи в Дебелец. Жестът бе част от вълнуващо тържество по повод 65-ата му годишнина и 20 години на Дневния център.

Кметът инж. д-р Даниел Панов поздрави екипа за постигнатите резултати в грижата за децата със специални потребности. Той  благодари на всички за професионализма и припомни, че директорът д-р Анелия Георгиева е посветила близо 40 години от живота си като специалист за утвърждаване на Дома в Дебелец, а Дневният център е разкрит по нейно предложение.

Кметът Панов поздрави колектива и за създадения модел на прекрасни партньорства с институции и неправителствения сектор, който е част от формулата му към успеха. Д-р Анелия Георгиева припомни историята на създаването на Дневния център, който до 2015 година е бил във Велико Търново. А през последните години функционира в сградата на Дома за медико-социални грижи в Дебелец.  Тя благодари на Министерството на здравеопазването в качеството му на първостепенен разпоредител за развитието, реформирането и разширяването дейността на Центъра през двете десетилетия. И за подкрепата през годините на всички – Областна администрация, Община Велико Търново и други институции, неправителствен сектор, благодетели, родители, дали приноса си.

Много гости уважиха днешния вълнуващ празник, на който децата показаха част от наученото. Сред тях бяха представители на здравното министерство, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, директорът на РЗИ д-р Евгения Недева, ръководителят на областната болница д-р Стефан Филев, кметът на Дебелец Снежана Първанова, председателят на РК на БЛС във Велико Търново д-р Христо Димитров…

Децата пяха и се забавляваха, с празника ги поздравиха и техни приятели от местни състави. Ръководството на Дома за медико-социални грижи получи поздравителни адреси, цветя и подаръци от институции и партньори. Кулминацията на тържеството беше празничната торта, която зарадва малчуганите.

Дневният център е за деца от 0 до 7 години, единствен за областта до 2015-а. Той е изграден и оборудван само чрез дарения. Капацитетът на Дома е 40 легла. От тях 15 са за Дневния център. В структурата му съществува и група за деца на почасова грижа и пребиваване. Ситуиран е на първия и втория етаж в сградата на Дома, която също е построена с щедрото дарение на дебелчанина Иван Хаджиев, живял и починал в Калифорния. 

Дневният център е пионер в работата с деца с нарушения от аутистичния спектър. Той осъществява още редица безплатни за децата и семействата дейности. Сред тях са диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речево развитие на децата. Тук се изготвят индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация, както и за работа в домашни условия. Провеждат се логопедични занимания и музикотерапия,индивидуална и групова психотерапия, както и рехабилитационни процедури. Важна част от дейността на Дневния център в Дебелец е работата с родителите –  обучение, консултиране, родителска група за споделяне… В Дневния център се осъществява и медицинска рехабилитация.

Дневниат център предлага и алтернатива на болничното лечение за деца с тежки физически и психични заболявания. Те получават целогодишно екипно обслужване от лекари – педиатър и специалист физикална медицина и рехабилитация, кинезитерапевт, психолог, логопед, педагог, музикален педагог, медицински сестри и детегледачки без да се откъсват от семействата си.   Домът за медико-социални грижи в Дебелец разполага с пътнически бус – Пежо Боксер, който се ползва единствено и само за транспорт на децата, ползващи дневна грижа. Това улеснява родителите да се върнат на работните си места.

Даниела Лазарова

ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО

20 години от създаването си отпразнува Дневният център към Дома за деца в Дебелец

С голямо тържество бе отбелязан 20-годишният юбилей на Дневния център към Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец. Събитието се проведе на пъстрата площадка за игра в двора на институцията в понеделник. Всички гости бяха посрещани с питка и шарена сол, а дошлите да уважат празника бяха десетки официални лица. Сред тях бяха Мария Беломорова, директор на Дирекция „Бюджет и финанси“ в министерство на здравеопазването, Катя Паракозова – експерт в кабинета на министъра на здравеопазването, Десислава Костова – гл. експерт Дирекция „Бюджет и финанси“, инж. д-р Даниел Панов, кмет на Велико Търново,  Венцислав Спирдонов, председател на Общинския съвет в старата столица, д-р Стефан Филев, директор на МОБАЛ „Д-р Стефан  Черкезов“, д-р Христо Димитров, председател на районната лекарска колегия, доц. Диана Димитрова, директор на филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново и много други.

„Дневният център е открит на 1 юни 1999 година, след акредитация на министерството на здравеопазването и решение на Общинския съвет, по заповед на кмета на Велико Търново. До 2015 година той бе разположен в старата столица, но по наше предложение бе преместен в сградата на Дома. Инвестиционният проект за осъществяването му и физиотерапевтичния сектор бе изработен безвъзмездно от архитект Свела Цонева. Всички ремонтни дейности са извършени от дарители“, заяви пред присъстващите д-р Анелия Георгиева, директор на Дома и инициатор на създаването на Дневния център.

Тя подчерта, че услугите в Центъра са насочени към деца със специални потребности, с цел подобряване на здравния им статус и успешна реализация в обществото.

„Всяка детска усмивка ни прави щастливи, а всеки напредък във възстановяването на малчуганите е награда за екипа“, допълни д-р Георгиева.

Колективът на Дома и Центъра бяха поздравени от кмета на старата столица инж. д-р Даниел Панов, който изрази искреното си възхищение от работата на специалистите.

„Близо 40 години директорката, д-р Анелия Георгиева, има отношение с Дома. Тя е човек, който е дал много от себе си, още след финала на студентските си години до сега, за да е в помощ на децата със специални потребности. Изказвам възхищението си към нея и екипа, които са в помощ на толкова много деца. В годините колективът даде пример на цялата България за единство – хора от неправителствени организации, изпълнителна, местна власт и законодателна власт и бизнеса – бяха обединени в името да помогнат на Дома и Центъра“, заяви градоначалникът.

В празничната програма участваха част от децата, посещаващи услугите в социалното заведение. Те бяха подготвили песни и стихчета, с които развълнуваха всички гости. Малчуганите бяха облечени с атрактивни тоалети, подготвени от екипа на институцията. В тържеството се включила и талантите от танцовия клуб към сдружение „Гражданска инициатива Дебелец 2002“, с ръководител Ангелина Галунска.

Събитието завърши с почерпка на децата с празнична торта, осигурена от д-р Стефан Филев и юристката на търновската болница Силвия Дечева.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката

В. „БОРБА“