All posts by

Дом за медико-социални грижи за деца

ДМСГД град Дебелец е правоприемник на Дом „Майка и дете“, като следствие на Постановление на МС № 20/02.02.2000 година обнародвано в ДВ. бр. 17 от 29.02.2000 година и регламентиран като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването.
ДМСГД град  Дебелец е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфични функции. Второстепенен разпоредител с бюджетни средства, с принципал Министерство на здравеопазването.
Домът е разположен в три етажна сграда в град Дебелец,  с желязо-бетонна конструкция със застроена площ 750 кв.м. и обща площ на терена 3000 кв.м. модерен кухненски блок от 200кв.м.
Домът е разположен сграда в град Дебелец – три етажна с желязо-бетонна конструкция със застроена площ 750 кв.м. и обща площ на терена 3000 кв.м. модерен кухненски блок от 200 кв.м.

Структурата на здравното заведение е изградена в съответствие с Наредба № 49/18.10.2010 година, посл. изм. и доп. ДВ бр. 22 от 22.03.2016 годинаи Правилника за устройството и дейността на ДМСГД на МЗ ,  както следва:
1.Административно- стопански блок /АСБ/.
2.Жилищен блок /ЖБ/ – 8 легла.
3.Медицински блок /МБ/ – 17 легла.
4.Дневен център /ДЦ/ – 15 легла.

Read more… →

Дейността на ДМСГД през 2013 година

В съответствие с националната сратегия „Визия за деинституциализация на децата в Република България” и нормативните промени в областта на политиките за децата и семейството през 2013 година продължи преструктурирането на ДМСГД град Дебелец.

Ръководството и екипът на Дома бяха изправени пред предизвикателството да продължат промените на класическия модел на резидентна институция чрез намаляване броя на децата, настанени за резидентна грижа, преодоляване на стереотипите на институционално отглеждане и обогатяване на предлаганите социални услуги за деца и семейства в общността.
Диагностично-лечебната, профилактичната, рехабилитационната, психологическата, педагогическата и социалната работа с децата бяха насочени към преодоляване на вредните последици от институционалната грижа и постигане на възможно най-добра социална интеграция.

Read more… →

Откриване детска площадка

Голяма радост за малчуганите от ДМСГД – гр. Дебелец

Когато децата празнуват
Когато се смеят децата
в градината цъфват цветята
и слънцето в китната круша
се спира да гледа и слуша…

С тези незабравими стихове на Лъчезар Станчев започна хубавият празник в Дома за медико-социални грижи за деца. Нова, пъстра и привлекателна детска площадка ще радва нашите деца. От днес – 19.05.2012 г. в двора на Дома – весели и желани люлки и пързалки ще доставят радост и предизвикват усмивки у всяко дете за години напред. Средствата за изграждане на съоръжението са частно дарение от проф. д-р Генчо Начев, кардиолог и директор на Университетска болница „Св. Екатерина” – гр. София.

Read more… →

Спомени от 2011 г.

Почти си отиде 2011 година. Отива си, като всяка предишна за да отстъпи място на Новата и още подобрата, надяваме се!

Със сигурност знаем обаче, че хубавите неща и събития случващи се в Дома ще останат завинаги в спомените ни и ще се сещаме за тая пълна и активна година с голямо вълнение! Много бихме могли да разказваме, но ще се ограничим до някои важни неща, касаещи всички ни.
Приветна и уюта атмосфера обгръща всеки прекрачил прага на Дома. Веселите багри, меките килимчета, многобройните и разноцветни играчки, чистотата до блясък в помещенията, са първото нещо грабващо погледа и ума на многолюдните „гости”, място даващо много топлина, сигурност и комфорт! Удивление буди факта, че в тия трудни времена на „несекващи” икономически кризи усилията на ръководство и служители успяват да поддържат базата на необходимата висота, и дори да се мисли и работи в посока на непрекъснато подобрение и обновление. А добрата база е предпоставка и за добра и успешна дейност.

Read more… →

Коледа 2011 г.

На 19.12.2011 година от 11.00 часа децата от ДМСГД гр. Дебелец ще посрещнат Дядо Коледа заедно с артистите от Държавен куклен театър гр. Варна. На децата ще бъде представена постановката „Спящата красавица”. На тържеството са поканени официални гости, спонсори и приятели на децата, за да споделят празника с тях.