Category Archives: Актуални новини

Нова услуга помага на деца със заболявания в ДМСГД – Дебелец

Сектор за ранна интервенция на деца с различни заболявания работи от скоро в Дома за медико-социални грижи в Дебелец. Капацитетът му е от 5 легла, а малките потребители на услугата получават всички необходими грижи, без да им се налага да обикалят в различни здравни институции. По време на престоя си те могат да се придружават от майката или друг близък, за които са осигурени всички необходими условия. Услугата е напълно безплатна, а с децата работят физиотерапевт, психолог, кинезитерапевт, логопед и педагог.
Перфектни са и условията в сградата, осигурени са всички необходими санитарни помещения, стаи за отдих, столова с кухненско обзавеждане, различни зали и кабинети.
Работата е насочена и в подкрепа на родителите и разширеното семейство за изграждане на специфични умения за полагане на грижи за деца с увреждания. Срокът, за който могат да бъдат настанени майката с бебето от Неонатологичното или Родилното отделение е не по-дълъг от три месеца. Могат да се приемат за лечение и деца с хронични заболявания и увреждания с потребност от продължително лечение до 6 месеца.
„Във връзка с програмата за деинституционализация ние предложихме пет от леглата да бъдат преустроени в Сектор за ранна интервенция на увреждания. Смятам, че именно тук е нишата и мястото, където може да се реализира тази дейност. Тя е добра за родителите, които след изписване на детето, за което знаят, че е с увреждания, започва едно голямо лутане в цялата страна. А тук при нас работят педиатри, които са с дългогодишен стаж“, обясни директорът на ДМСГД д-р Анелия Георгиева.
Днес в новия Сектор за ранна интервенция е настанено и дете от Бяла. 10-месечният Димитър има вродено заболяване. Майка му разбира, че момченцето има проблеми и семейството започва да търси различни специалисти в цялата страна. Накрая стигат до Дебелец, където получават всички необходими грижи.
„Тук получавам всичко, което е нужно на детето. Рехабилитация, логопед, музикален педагог, всички специалисти са тук. Няма нужда да ходя на други места. Всички специалисти са тук. Виждам подобрения, засега само двигателни. В Русе няма такъв център“, сподели майката на детето Светла Неделчева.
Към всяко дете в ДМСГД се подхожда индивидуално. Всички специалисти правят комплексна оценка и се дават съвети и наставления, след което се изготвя и план за медико-социална рехабилитация.
Постъпването в новата услуга става с направление за ползване на услуги, издадено от ДСП или Решение на Обща лекарска консултативна комисия към лечебното заведение за болнична помощ, провеждало активно лечение на детето. Секторът приема деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции, асфиксия, деца от многоплодна бременност, енцефалопатия и такива с мозъчен кръвоизлив.
В Дома за медико-социални грижи работят над 60 души, сред които са и 7 лекари. Те се грижат за 11 деца в много тежко състояние. 14 дечица са настанени в Дневния център за постоянна грижа, а 38 ползват почасови услуги.

Михаил МИХАЛЕВ,

Regnews

 

Сектор за ранна интервенция на уврежданията заработи в дома в Дебелец

От тази година в Дома за медико-социални грижи за деца в Дебелец работи „Сектор за ранна интервенция на уврежданията“, с капацитет 5 легла, част от структурата на Медицинския блок. Услугите по ранна интервенция са ориентирани към подкрепа и укрепване потенциала и ресурсите на семействата с новородено дете или деца с увреждания, с цел предотвратяване изоставянето им в институция.

Показани за прием в сектора за ранна интервенция на изоставянето от биологичните родители са деца с: родени с асфиксия; хипоксемична исхемична енцефалопатия; деца с мозъчен кръвоизлив и/или перивентрикуларна левкомалация; деца от многоплодна бременност; деца с генетични заболявания, вродени аномалии, инфекции; родови травми и пр.

Услугата се предоставя в подходяща среда /24-часова осигуреност на висококвалифицирани специалисти и комфорт на бита, максимално доближаващ се до семейната среда/ на деца с родител, с цел подкрепа на семейство за преодоляване на последиците от увреждането, както и социалното изключване на семейството (подкрепа и развиване на базисните умения у майката в полагането на специфични грижи за детето, в условия на сигурност и емоционална подкрепа).


Освен за високорискови новородени, услугата е достъпна и за деца с нужда от комплексна рехабилитация със заболявания на централната или периферната нервна система; ортопедични заболявания; изоставане в нервно-психическото развитие и др.

 

 

 

 

Общинско радио Велико Търново

Баба Марта в ДЦ при ДМСГД – Дебелец

Баба Марта надари с мартенички и децата от ДЦ при ДМСГД – Дебелец.


В народната традиция месеците януари и февруари са представени като братя с лют характер – Голям Сечко и Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла. Благодарим на Баба Марта, че тази година е усмихната и блага та ни донесе слънце!

Цяла България почита днес Баба Марта – един от най-тачените български обичаи с хилядолетна традиция. Както е редно и децата ни я посрещнаха с песни и танци.
На празника всеки подарява и бива надарен с мартеница, за здраве и сила през годината. Бели, румени и засмени ща са и нашите деца – от Баба Марта с мартеничка накичени.

Поверието гласи, че мартениците се носят или до 9 март – църковния празник на Свети 40 мъченици, или до 25 март – Благовещение. Мартеницата може да се свали и при първото виждане на щъркел, на лястовица, кукувица или на цъфнало дърво.

Баба Марта е предвестник на пролетта, на новото начало, на живота, на радостта, затова уважаеми родители Ви пожелаваме благата старица да е погледнала с усмивка и вас!
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

За 50 деца със здравословни проблеми се грижи екипът на Дома в Дебелец

През миналата година в Дома за медико-социални грижи в Дебелец не допуснахме детска смъртност, въпреки че 11 от децата са на резидентна грижа с много сериозни здравословни проблеми, коментира директорът д-р Анелия Георгиева. Колективът работи общо с 50 подрастващи, които имат нужда от специализирана помощ.

Дневни грижи за деца с различни диагнози – предимно детска церебрална парализа, нарушения на психо-моторното развитие и проблеми от аутистичния спектър, предлага на родителите още лечебното заведение. Услугата е безплатна. Децата идват до Дома за медико-социални грижи в Дебелец и се връщат с организиран транспорт. С тях по определен график работи индивидуално екип от специалисти – кинезитерапевт, двама рехабилитатори, психолози, логопед, музикален педагог, педагог, медицински сестри с детегледачки. Заниманията продължават според техните указания и в груповия вариант. „Постигнатите от екипа резултати през миналата година са отлични. При нас настанени здрави деца няма. Това е още една от задачите ни – да оказваме специализирани грижи само на деца с проблеми”, допълни д-р Георгиева.

Даниела Лазарова

„Общинско радио Велико Търново“

Родители на деца с проблеми получават помощ в нов център към Дома в Дебелец

Център за ранна интервенция на изоставянето на деца заработи от началото на годината в Дома за медико-социални грижи в Дебелец, информира директорът д-р Анелия Георгиева. Тя сподели, че звеното разполага с пет легла. В него могат да бъдат настанявани майки с бебета с увреждания веднага след изписването им от родилния дом.

„Целта на центъра е да се помогне на семействата да намерят най-верния път за справянето със здравословния проблем на детето. Това ще предотврати настаняването му в институция и то ще се отглежда в домашна среда”, обясни д-р Георгиева. Тя увери, че нуждаещите се от специализирана подкрепа родители ще получат в Центъра за ранна интервенция на изоставянето на деца към Дома за медико-социални грижи в Дебелец необходимата медицинска помощ и подкрепа при усвояване на специфичните грижи за детето с увреждане. Те ще получат и съдействие за необходимите на детето консултации от най-добрите специалисти в страната.

Даниела Лазарова

„Общинско радио Велико Търново“