Стартиране на социалната услуга

На 28.12.2009 г. стартира социалната услуга.

Екипът специалисти, родители, деца се запознаха едни с други, с помещенията и обзавеждането в тях, където ще се провеждат заниманията. Запознаха се с всички нормативни документи, на база на които ще се извършва услугата, както и с изискванията на проекта.

Ремонтни дейности през 2009 г.

В периода месец ноември-месец декември 2009 г. бяха проведени ремонтните дейности заложени в проекта – подмяна на остарялата дървена дограма с РVC на помещенията в Дневния център. Беше избрана фирма-изпълнител при спазване на изискванията на българското законодателство. Постигна се енергоспестяващ ефект и цялостно подобряване параметрите на физическата среда, в която се предоставя услугата.
Паралелно бяха проведени процедурата и конкурсът за избор на персонал по проекта. Бяха избрани: психолог, лекар-психиатър, педагог изобразително изкуство, музикален педагог, детегледачка и санитар.

Ден на отворените врати

На 30.10.2009 г. се проведе Ден на отворените врати в сградата на ул. „Симеон Велики” № 3 в гр. Велико Търново. Ръководството и екипът на Дневния център представиха новата социална услуга на всички интересуващи се родители, специалисти, журналисти и граждани.

Реклама – октомври 2009 г.

През месец октомври 2009 г. бяха изработени и отпечатани рекламни брошури, плакати и покани, чрез които общността беше запозната, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с партньорите по проекта, с информационната система на доставчика, с общата и специфични цели, целеви групи, дейностите по предоставяне на услугата.

ДМСГД спечели проект

ДМСГД гр. Дебелец спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът предвижда „Разширяване дейността на Дневен център към ДМСГД гр. Дебелец чрез предоставяне на специализирана терапевтична работа за деца от 0 до 7 години с увреждания от аутистичния спектър”.